Splav Prielomu Hornádu v Slovenskom raji

Prielom Hornádu patrí medzi najkrajšie kaňony minimálne na Slovensku. Do nedávna ho bolo možné navštíviť len ako peší turista. Od roku 2016 je však opäť otovorený aj pre vodákov, preto sme pre Vás pripravili splav tohto úseku Hornádu z Hrabušíc na Čingov.

Termíny 2023:

Máj

1.5. (pondelok) o 8:30

14.5. (nedeľa) o 8:30

20.5. (sobota) o 8:30

1.6. (nedeľa) o 8:30

18.6. (nedeľa)8:30

Cena:

55€/osobu

Súčasťou ceny je požičanie lode a výstroja (pádla, vesty, prilby, neorpénu, neoprénových topánok, vodáckej bundy, vodotesný vak/barel na veci),
certifikovaný inštruktor pre skupinu lodí, pre ktorého je Hornád domácou riekou,
doprava lodí,
doprava šoférov po splave späť k autám.

Cena nezahŕňa poplatok za povolenie splavu v Národnom parku Slovenský raj, ktorý je 10€/osobu a platí sa v hotovosti na mieste. Rezerváciu povolení pre klientov vybavíme my.

Na splav je odporúčané poistenie pre prípad záchrany HZS, ktoré nie je súčasťou ceny.

Zľavy:

20% z ceny splavu (nie poplatku za povolenie) pre účastníkov kurzu kanoistiky na Palcmanskej Maši

Splavovaný úsek:

Začíname v Hrabušiciach pri cestnom moste, kde je oficiálne nástupné miesto. 

Po Hrdlo Hornádu rieka meandruje a tečie v zarastenom koryte. Prúd rieky tlačí na brehy a pod konáre stromov. Z vody však máte výhľad na Tatry. V prípade, ak budete mať na tomto úseku vážne problémy, je ešte možné skončiť na výstupnom mieste Hrdlo Hornádu (Podlesok). O skončení splavu, v záujme Vašej bezpečnosti a nezdržiavania celej skupiny, môže rozhodnúť aj inštruktor.

Následne sa rieka zarezáva do skalného masívu a vytvára hlboký vápencový kaňon - Prielom Hornádu. Brehy tu sú strmé, okolo rieky síce ide chodník, ale dostať sa na neho z vody je na niektorých miestach nemožné. Počas plavby Vás čaká niekoľko pekných a divokých perejí. V ostrých zákrutách si je potrebné dávať pozor na náklony a na silný prúd vody, ktorý tlačí pod vymleté skaly.

Pri Letanovskom Mlyne si spravíme krátku prestávku. Nachádza sa tu tiež bufet, kde si môžete dať pivo, či teplý čaj. Ak ste zvládli bez väčších problémov doplaviť sem, zvládnete doplaviť až na koniec Prielomu.

Ďalej pokračujeme na Čingov, kde končíme za lávkou na pravom brehu. Lode je potom potrebné preniesť na parkovisko na opačnú stranu Hornádu.

Rieka je tu obtiažnosti maximálne WWII+, na nafukovacích kanoe ju zvládnu aj menej skúsení vodáci. Naši skúsení inštruktori dohliadnu na bezpečnosť skupiny. Neodporúčame však splav úplným začiatočníkom, ktorí na splave ešte neboli a deťom. Náročnosť splavu závisí aj na výške vodnej hladiny. Prielom Hornádu sa nachádza v 5. teda najvyššom stupni ochrany prírody, preto je nutné rešpektovať prísne pravidlá.

Splav trvá cca. 3-4 hodiny.

Podmienky splavu:

minimálne 12 účastníkov, aby sa splav zorganizoval
maximálne cca. 20 ľudí
Splavuje sa na 2miestnych nafukovacích kanoe, v prípade záujmu možné splavovať na otvorenom plastovom kanoe a pre skúsených vodákov na kajakoch.
Splav odporúčame absolvovať len ľuďom, ktorí už niečo splavili. Nie je vhodný pre úplných začiatočníkov!
Splav je vhodný len pre plavcov! Splav nie je vhodný pre deti do 10 rokov.
Každý splavuje na vlastnú zodpovednosť. Deti do 18rokov na zodpovednosť rodičov.
Počas splavu je potrebné dodržiavať pravidlá splavu v NP Slovenský raj. Splav nie je možné predčasne ukončiť mimo na to určených nástupných/výstupných miest.
V prípade, ak hladina vody klesne pod minimálnu úroveň, nie je možné splavovať.

Inštruktor má právo nedovoliť splavovať či predčasne ukončiť splav jednotlivcom ale aj celej skupine, ak usúdi, že to pre nich nie je bezpečné. V prípade, ak to zistí až v deň konania splavu, bez nároku na vrátenie zaplateného poplatku.

Pravidlá splavovania: http://www.splavujeme.sk/sk/clanky/prielom-hornadu/

Pred splavom je možné absolvovať kurz kanoistiky, kde sa naučíte základy pádlovania a ovládania lode.


Prihlásenie na splav emailom na rieku@splavujeme.sk

Galéria