Splav Prielomu Hornádu v Slovenskom raji

Prielom Hornádu patrí medzi najkrajšie kaňony minimálne na Slovensku. Do nedávna ho bolo možné navštíviť len ako peší turista. Od roku 2016 je však opäť otovorený aj pre vodákov, preto sme pre Vás pripravili splav tohto úseku Hornádu z Hrabušíc na Čingov.

Termíny 2019:

Máj

11.5. (sobota) o 8:30

12.5. (nedeľa) o 8:30

25.5. (sobota) o 8:30

26.5. (nedeľa) o 8:30

Cena:

35€/osobu

Súčasťou ceny je požičanie lode a výstroja (pádla, vesty, prilby, neoprénový set),
inštruktor,
poplatok za povolenie na splav Prielomu Hornádu,
poistenie pre prípad záchrany HZS,
doprava lodí,
doprava šoférov po splave späť k autám.

Splavovaný úsek:

Začíname v Hrabušiciach pri cestnom moste, kde je oficiálne nástupné miesto. 

Po Hrdlo Hornádu rieka meandruje a tečie v zarastenom koryte. Prúd rieky tlačí na brehy a pod konáre stromov. Z vody však máte výhľad na Tatry. V prípade, ak budete mať na tomto úseku vážne problémy, je ešte možné skončiť na výstupnom mieste Hrdlo Hornádu (Podlesok).

Následne sa rieka zarezáva do skalného masívu a vytvára hlboký vápencový kaňon - Prielom Hornádu. Brehy tu sú strmé, okolo rieky síce ide chodník, ale dostať sa na neho z vody je na niektorých miestach nemožné. Počas plavby Vás čaká niekoľko pekných a divokých perejí. V ostrých zákrutách si je potrebné dávať pozor na náklony a na silný prúd vody, ktorý tlačí pod vymleté skaly.

Pri Letanovskom Mlyne si spravíme krátku prestávku. Nachádza sa tu tiež bufet, kde si môžete dať pivo, či teplý čaj. Splav môžete predčasne ukončiť aj na tomto mieste, ak ste však zvládli doplaviť až sem, zvládnete doplaviť až na koniec Prielomu.

Ďalej pokračujeme na Čingov, kde končíme za lávkou na pravom brehu. Lode je potom potrebné preniesť na parkovisko na opačnú stranu Hornádu.

Rieka je tu obtiažnosti maximálne WWII-, pod dohľadom našich skúsených inštruktorov ju na nafukovacích kanoe zvládnu aj menej skúsení vodáci. Neodporúčame však splav úplným začiatočníkom, ktorí na splave ešte neboli a deťom. Náročnosť splavu závisí aj na výške vodnej hladiny. Prielom Hornádu sa nachádza v 5. teda najvyššom stupni ochrany prírody, preto je nutné rešpektovať prísne pravidlá.

Splav trvá cca. 3-4 hodiny.

Podmienky splavu:

minimálne 6 účastníkov, aby sa splav zorganizoval
maximálne cca. 20 ľudí
Splavuje sa na 2miestnych nafukovacích kanoe, v prípade záujmu možné splavovať na otvorenom plastovom kanoe a pre skúsených vodákov na kajakoch.
Splav odporúčame absolvovať len ľuďom, ktorí už niečo splavili. Nie je vhodný pre úplných začiatočníkov!
Počas splavu je potrebné dodržiavať pravidlá splavu v NP Slovenský raj. Splav nie je možné predčasne ukončiť mimo na to určených nástupných/výstupných miest.
V prípade, ak hladina vody klesne pod minimálnu úroveň, nie je možné splavovať.

Pravidlá splavovania: http://www.splavujeme.sk/sk/clanky/prielom-hornadu/

Prihlásenie na splav emailom na rieku@splavujeme.sk alebo SMS +421 949 422 835.

Galéria