Projekt REJOICE

Číslo projektu: SKHU/1902/1.1/114

Interreg SK-HU

Budujeme partnerstvá

EFRR

Logo REJOICE

Rozvoj cezhraničného turizmu na rieke Hornád


Informácie o projekte

Partnerom projektu z podnikateľskej oblasti je Ľuboš Grajcár - John the B tour, ktorý vrámci realizácie projektu obstará minivan s prívesom na prevoz plavidiel a bicyklov, 4 samoobslužné požičovni kajakov vrátane vybavenia plavidlami, veslami a potrebným príslušenstvom a 17 bicyklov.

Celkový rozpočet obce je 198 863,32EUR Viac ›