Prielom Hornádu

Prielom Hornádu sa pre vodákov po dlhom čase oficiálne otvára 1.5.2016.

Pravidlá splavovania Prielomu Hornádu

Pravidlá splavovania Prielomu Hornádu

Kedy je možné splavovať: v období od 1.5. do 31.10.

Stav vodnej hladiny: Minimálne 70cm a maximálne 110cm na vodomernej lati Hrabušice - Mýto

Nástupné miesto: Hrabušické Mýto

Výstupné miesta: Hrdlo Hornádu, Letanovský Mlyn, Čingov (pod chatou Ihla)

Na iných miestach je zakázané vystupovať na breh!

Typy lodí: Splavovať je možné len na 1 alebo 2 miestnych lodiach

Povolenie: Splavovať je možné len s platným povolením (lístkom) vydaným správcom toku!

Počet lístkov: obmedzený na maximálne 70ks/deň

Ďalšie informácie zverejníme hneď, ako ich budeme mať k dispozícii.

Informácie o Hornáde

Popis toku rieky Hornád a vodácke info nájdete tu.

Galéria