Lukostreľba

Chcete pre svojich zamestnancov, kolegov, priateľov, či účastníkov tábora spestriť program? Ponúkame možnosť zorganizovať lukostreľbu z rekreačných lukov na teambuildingových akciách, školských výletoch, detských táboroch alebo iných akciách na objednávku.

Čo vieme ponúknuť:

Zapožičanie lukostreleckej výbavy

  • rekreačné luky
  • detské, ženské a mužské luky s rôznou napínacou silou
  • šipy (laminátové, karbónové)
  • terčovnice
  • terče (kruhové bodové terče)

Lukostreleckých inštruktorov

  • vysvetlenie streľby
  • pomoc pri strieľaní

Mobilný lukostrelecký areál

  • vybudovanie mobilného lukostreleckého areálu s rôznym počtom terčovníc
  • potrebný väčší priestor (streľba na 6-10m), ideálne s protisvahom (valom so zeminy)

Ukážku streľby zo športových lukov

Dopravu na miesto akcie alebo poskytnutie našich priestorov v Košiciach

Galéria