Spadnutý strom na rieke Hornád

Spadnutý strom cez rieku Hornád sa nachádza pod Družstevnou pri Hornáde pri pravom brehu. Pri súčasnej nízkej hladine vody prúd rieky tlačí priamo pod neho. Miesto preto (najmä začiatočníkom) odporúčame preniesť. Vľavo sa nachádza štrková lavica, po ktorej je prenesenie lode možné.

Približná poloha spadnutého stromu 

Spadnutý strom sme nahlásili na správu povodia Hornádu a Bodrogu.

 
 

Lukáš

Galéria