Spadnutý strom na Hornáde

 

Pred Kysakom (medzi Kysak - Brezie a ŠVP v Kysaku) je spadnutý strom cez celú šírku vody. Lode odporúčame preniesť po ľavom brehu.

Spadnuty strom cez rieku

 
 

Lukáš