Rieka Belá legálne splavná v chránenom území

Od 21.5.2022 je rieka Belá splavná takmer od sútoku Tichého a Kôprovského potoka. Splav je možný len za dodržania pravidiel stanovených národným parkom TANAP. Pri splave sa pohybujete na hranici 3. a 5. (teda najvyššieho) stupňa ochrany v Tatrách. Zakázané je vystupovať na breh mimo kritických situácií, rozkladať otvorený oheň či, samozrejme, vyhadzovať odpadky.

Na nástupné miesto sa dostanete len pešo s kajakom na ramene. Z parkoviska na Podbanskom, cez pešiu lávku na ľavý breh, cca. 1,7km po žltej turistickej trase (vedie tu asfaltový chodník). Na rázcestí pri horárni je vyznačený turistický chodník na nástupné miesto. Posledných približne 150m vedie náročnejším terénom.

  • Nástupné miesto je cca. 150m pod sútokom Tichého a Kôprovského potoka (riečny kilometer 23,4).
  • Splav je možný len na jednomiestnych lodiach (K1 a C1)
  • Splav je možný len cez deň (1 hodinu po východe slnka a najneskôr 1 hodinu pred západom slnka je potrebné splav ukončiť)
  • Splav je možný len ak je dostatok vody na splavenie (55cm na vodočte na Podbanskom)
  • Splav je náročný, vhodný len pre skúsených vodákov (WW IV-)
  • Splav od nástupného miesto po parkovisko na Podbanskom má cca. 2,5km

Viac informácií o vyhradenom turistickom chodníku a pravidlách https://www.vysoketatry.sk/download_file_f.php?id=1684011&fbclid=IwAR2L09CKTUej3x6DZTj-dPhrFKjR4mhjIey6hltXSuofQ6a5g3EP2yM3DsA

Značenie turistického chodníka na nástupné miesto

Značenie na nástupné miesto na rieku Belá

 

Chodník na nástupné miesto

Chodník na nástupné miesto na rieku Belá

Nástupné miesto

Nástupné miesto na rieke Belá

Mapa: 

Galéria