Informácie o projekte

Nevyužitý potenciál rieky Hornád z hľadiska ekoturizmu sa rozhodli zmeniť partneri projektu REJOICE (RivEr JOurney experIenCE). Hlavným cieľom projektu je spojiť územie popri rieke Hornád a využiť potenciál rieky ako vodnej turistickej trasy vytvorením kayak-canoeing sharing systému. V rámci projektu bude vybudovaná prístupová infraštruktúra pozdĺž rieky Hornád (výstupné / vstupné prístavy), zakúpia sa kajaky, kanoe a kontajnery na ich uskladnenie a bude tiež vybudovaná drobná infraštruktúra - oddychové zóny v partnerských obciach. Navyše sa v rámci projektu vytvorí aj systém požičiavania bicyklov, čo doplní ponúkané eko-turistické služby v regióne.

Logo REJOICE

 

Za účelom realizácie projektu sa vytvorilo 15 členné partnerstvo zo slovenskej a maďarskej strany, ktoré povedie River & Mountain, občianske združenie ako vedúci partner.

Partnerom projektu z podnikateľskej oblasti je Ľuboš Grajcár - John the B tour, ktorý vrámci realizácie projektu obstará minivan s prívesom na prevoz plavidiel a bicyklov, 4 samoobslužné požičovne kajakov vrátane vybavenia plavidlami, veslami a potrebným príslušenstvom a 17 bicyklov.

Celkový rozpočet obce je 198 863,32EUR

Príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre partnera Ľuboš Grajcár - John the B tour činí

169 033,82 EUR.

Realizáciou projektu sa očakáva zlepšenie spoločne poskytovaných cezhraničných služieb v oblasti ekoturistiky a zvýšenie návštevnosti regiónu zo strany turistov.

Názov projektu: RivEr JOurney experIenCE

Kód projektu: SKHU/1902/1.1/114

Doba realizácie: 01/03/2021 - 28/02/2023

Partneri projektu:

River & Mountain, občianske združenie (vedúci partner)

Ľuboš Grajcár - John the B tour

Obec Veľká Lodina

Obec Kysak

Obec Družstevná pri Hornáde

Obec Kostoľany nad Hornádom

Obec Ždaňa

Obec Trstené pri Hornáde

Obec Milhosť

Obec Hidasnémeti (HU)

Obec Hernádszentandrás (HU)

Obec Hernádkércs (HU)

Kmetty Benjámin (HU)

VÉDÉPSZOLG KFT (HU)

Nadácia Creative Team Alapítvány (HU)

 

Realizácia projektu je podporená z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko. Celkový rozpočet projektu je 1 552 787,43 EUR z čoho príspevok z EFRR činí 1 319 869,27 EUR.

www.skhu.eu