Kurz kanoistiky - Gymnázium Kováčska

Po minuloročnom splave Hornádu so Šrobárkou sa pani profesorka, ktorá sa splavu zúčastnila rozhodla zorganizovať podobnú akciu aj na druhej škole, na ktorej učí. Spolu s kolegyňou a žiakmi z dvoch tried v rámci kurzu ochrany života a zdravia absolvovali aj kurz kanoistiky na našel lodinci na Aničke v Košiciach. KOŽAZU sa zúčastnilo 25 žiakov z dvoch trie, ktorí na lodenicu prišli pred desiatou hodinou. My sme už mali pripravené lode - plastové kanoe na ktorých kurz prebiehal a potrebnú výstroj.

Celý kurz mal na starosť inštruktor Ľuboš, ktorý začal inštruktážov pre celú skupinu. Počas nej vysvetlil základné zábery na lodi, nastupovanie a vystupovanie z lode, ako má byť správne oblečená plávacia vesta a prilba. Keďže sa pani profesorke zdalo, že niektorí žiaci nepočúvajú, rozhodla sa ich vyskúšať hneď po skončení inštruktáže. Odhalila síce menšie nedostatky ako napríklad zámenu "háčika" s "predákom".  Háčik je osoba, ktorá sedí na kanoe v predu, naopak osoba, ktorá sedí vzadu a riadi loď sa volá zadák, takže táto zámena bola očakávaná. Počas skúšania však pani profesorka odhalila aj svoje nedostatky, keď si pomýlila pádlo s veslom :).

Po inštruktáži sa oddelili prví odvážlivci, už vtedy bolo jasné, že celá skupiny študentov na vodu ísť nechce a časť radšej ostane na brehu. Obliekli si vesty, prilby, vzali lode a pádla a presunuli sa k vode. Chlapci pomohli dievčatám s loďou a postupne všetci nastúpili na vodu. Začiatok bol bez problémov, prví kúpajuci boli chlapci, ktorí poctivo trénovali (ako sa medzi vodákmi hovorí: "Kto nekúpe, slabo trénuje"). Loď sme vyliali a v kurze pokračovali ďalej. Prvá skupinka vodu opúšťala asi po trištvrte hodine a na vodu nastúpili ďalší študenti. Chlapcom, ktorí sa už kúpali bolo teplo a tak si to pri vystupovaní opäť zopakovali, keď z lode vyskočili namiesto na breh do vody. Kým niektorí pádlovali na kanoe, ostatní mali kurz prvej pomoci v areáli lodenice. 

V druhej skupinke boli len dievčatá, ktorých bolo menej. Na vode boli už len tri lode, z ktorých jedna posádka ostala na vode ešte z prvej skupiny. Pri plavbe proti prúdu, späť k lodenici, si dievčatá cestu spestrili striekaním vody pádlami jedna na druhú. Po doplavení sa študenti prezliekli v lodenici do suchých vecí a na obed odchádzali domov. Viac fotografií...


Lukáš

Galéria