Kurz inštruktora vodnej turistiky 1. triedy, 2. časť (metodika výcviku jazdy na lodi)

Kurz inštruktora vodnej turistiky je určený skúseným vodákom, ktorý majú záujem o získanie preukazu inštruktora vodnej turistiky od KST. Cieľom je vyškoliť vodákov schopných vyučovať jazdu na lodiach ako kajak, kanoe a raft, absolventi by taktiež mali prispieť k zvýšeniu bezpečnosti na vodáckych akciách organizovaných na území Slovenska alebo v zahraničí. Viesť Vás budú skúsení inštruktori, ktorí majú okrem kurzov na Slovensku absolvované aj inštruktorské a záchranárske kurzy v zahraničí. Kurz je akreditovaný na Ministerstve školstva a prebieha pod záštitou Klubu Slovenských turistov.  

Ide o najnižší stupeň vzdelania vrámci kurzov (5 tried).

Školenie je rozdelené na 4 časti (záchrana na vode, metodika výcviku, samoštúdium - všeobecná teória, teoretická časť a skúšky). Pre získanie certifikátu a preukazu inštruktora vodnej turistiky 1. triedy je potrebné absolvovať všetky 4 časti a úspešne zložiť záverečné skúšky. Jednotlivých častí kurzu sa ale môžete zúčastniť nezávisle na ostatných. Prvá časť kurzu sa venovala záchrane na vode.

Miesto školenia

Salza - Wildalpen (Rakúsko)

Termín

12. - 15.9.2015

Cena

Približne 150€ (ubytovanie v kempe,doprava počas školenia, náklady na inštruktorov bez odmeny). 

Priame náklady na školenie zahrňajú náklady na prepravu počas školenia, náklady na ubytovanie. Nepriame náklady na školenie zahrňajú náklady na prepravu na miesto školenia, stravu a náklady na prípadne zapožičanie materiálu. Inštruktori KST vykonajú svoju prácu bez nároku na odmenu, účastníci uhradia len ich priame a nepriame náklady. Väčšinu nákladov uhradia účastníci priamo na mieste, poskytovateľom služieb. Všetky náklady na školenie si hradia účastníci školenia.

Doprava na mieste školenia bude zabezpečená mikrobusom s prívesným vozíkom na lode.

Program

Sobota

8:00 - 9:00 - príchod na miesto školenia, ubytovanie.

9:00 - oficiálne zahájenie kurzu

9:30 - 17:00 - praktická časť kurzu na vode

18:00 - 21:00 - prednáška

Večer - premietanie vodáckych filmov, fotografií, posedenie pri ohni...

Nedeľa

9:00 - 17:00 - praktická časť na vode

18:00 - 21:00 - 2. prednáška

Večer - premietanie vodáckych filmov, fotografií, posedenie pri ohni

Pondelok

9:00 - 17:00 - praktický nácvik na vode.

18:00 - 21:00 - 3. prednáška

Večer - premietanie vodáckych filmov, fotografií, posedenie pri ohni

Utorok

9:00 - 16:00 - praktický nácvik na vode.

16:00 - ukončenie kurzu

Výcvik prebieha na kajakoch a kanoe. Na nácvik je potrebný neoprenový alebo suchý oblek, hádzačka, vhodné sú kladky a karabíny a prípadne ďalšie laná a popruhy potrebné na záchranu.

Témou prednášok bude morfológia vodných tokov, technika a taktika jazdy, výzbroj a výstroj,…

 

Na konci školenia (4. časti) každý účastník musí absolvovať záverečné skúšky.

 

Prihlasovanie

Prihlášky je potrebné zaslať najneskôr do 30.8.2015.

 

Tel.: 0949 422 835

E-mail: rieku@splavujeme.sk

 
 

Galéria